30 November 2010

qrb hihii m22z kõndiz mööda t22d ja 0tziz 0ma k02ra . eee.. k02r 0ly eilee kaduma läinud qlutuzed 0lid igal :D p00l näitex ratee . eee , faceb00k . eee.. c0m , twitter . c0m ja 0rqt :$ . c0m . iza tahtiz w22l qlutuzt kammoon limpa . ru panna qid 2ma 2y :D:D:D lubanud . :D:D:D:D nad panid qlutuz22 hihii ka õu22 . qid kõik (A) ürituzed 0lid :D l00tuzetud . paary päewa pärazt :D:D:D:D:D:D 0ly k02r juba :$ unuztatud . :D:D:D qid p2r2p02g 2y ka0tanud l00tuzt ta hihhii 0tziz k02ra igal wõimaliql :D:D:D:D:D:D h2tk2l :D:D:D:D:D:D . lõpux ka0taz ka p02g l00tuzee ning :D:D:D:D k0era 0tziminee 0zutuz l00tuzetux . kümnee pä2wa yyy! pärazt heliztaz n2il22 eee.. wanaema ja küziz kaz nad k0eralee ka eee.. järgy tulewad . eee..


1. See programm pani juurde palju mitte eesti keelseid tähti ning ebasobilikke märke.
2. MSN kasutan ma tavalist eesti keelt, kuid vahel ka inglise keelt
3. Keelatud on märgid ning tähed mis sinna ei sobi või ei käi see, kui seda hakatakse pidevalt tegema võib eesti keel kaduda.

No comments: